Home Nieuws Vergaderingen Activiteiten/Columns Jaarplanning Programma Columns samenleving Contact Ledenpagina

KERNENNIEUWS

 

Avenhorn

 

Obdam

 

Spierdijk

 

Bobeldijk

 

Zuidermeer

 

Rustenburg

 

Ursem

 

De Goorn

 

Hensbroek

 

Scharwoude

 

Oudendijk

 

Berkhout

 

Grosthuizen

 

WogmeerWord lid van Gemeente Belangen Koggenland en bepaal mede wat er in uw omgeving gebeurt.

Meld u aan via het aanmeldingsformulier
of neem contact op met een van de fractieleden.
Gemeente Belangen Koggenland

Een veilige gemeente kan op verschillende gebieden worden bereikt. GBK wil zich dan ook op verschillende vlakken inzetten om Koggenland nog veiliger te maken.

 

Asbest is een gevaar voor de gezondheid. Bedrijven ontvangen al subsidie voor het verwijderen van asbest, maar voor particulieren zijn er minder mogelijkheden. Als GBK willen wij meer subsidiemogelijkheden aan particulieren aanbieden die hun asbest willen verwijderen. Door deze subsidie hopen wij dat dit een extra motivatie is om de laatste resten asbest in Koggenland te verwijderen.

 

Verkeersveiligheid in de dorpskernen is een belangrijk aandachtspunt voor GBK. Onze gemeente bestaat uit 14 dorpen en GBK onderzoekt hoe verkeersveilig deze dorpskernen zijn. De komende vier jaar wil GBK, daar waar nodig is,dan ook dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt.

 

Veiligheid is ook een gevoel dat bewoners ervaren en de WhatsApp buurtpreventie heeft bewezen dat bewoners zich hierdoor veiliger voelen. GBK werkt mee aan nieuwe verzoeken van WhatsApp buurtpreventie en het verbeteren van doelmatig gebruik hiervan. Dit zodat de inwoners zich nog meer op hun gemak voelen en betrokken zijn. Om in elke wijk de inwoners op de mogelijk risico’s te wijzen wordt er, vanuit GBK, een

veiligheidsscan uitgevoerd.

Bij slecht weer zijn het de schoolzone locaties

waar de veiligheid ter discussie staat. Wij

hebben een voorbeeld functie ten opzichte

van de kinderen en moeten ons zelf een

spiegel voorhouden wat betreft veiligheid.

GBK heeft al extra BOA uren weten te

realiseren en zet deze BOA uren mede in ten

bate van schoolzone locaties.

 

Ondanks de realisatie van de nieuwe brede school Avenhorn blijkt, uit een voorstel van het huidige college, dat leerlingen alsnog gebruik moeten maken van de sporthal aan de Dwingel. GBK pleit voor een sportaccom-modatie op de Buitenroede zodat extra verkeersbewegingen, voor scholieren, uitgesloten worden. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid voor scholieren.

Veiligheid

Een veilige en gezonde
gemeente.

Veilig zijn is een gevoel