Home Nieuws Vergaderingen Activiteiten/Columns Jaarplanning Programma Columns samenleving Contact Ledenpagina

KERNENNIEUWS

 

Avenhorn

 

Obdam

 

Spierdijk

 

Bobeldijk

 

Zuidermeer

 

Rustenburg

 

Ursem

 

De Goorn

 

Hensbroek

 

Scharwoude

 

Oudendijk

 

Berkhout

 

Grosthuizen

 

WogmeerWord lid van Gemeente Belangen Koggenland en bepaal mede wat er in uw omgeving gebeurt.

Meld u aan via het aanmeldingsformulier
of neem contact op met een van de fractieleden.
Gemeente Belangen Koggenland

GBK zet zich al jaren in om de leefbaarheid in onze dorpen te vergroten. Indien nodig zullen we voorstellen en/of aanpassingen doen die het gewenste effect opleveren.

 

Leefbaarheid betekent dat de inwoners van onze gemeente, ongeacht afkomst, religie, geaardheid, leeftijd en gezondheid, zich welkom en thuis voelen. Een samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar en bereid zijn elkaar te helpen en te ondersteunen.

 

De dorpshuizen hebben ook een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze dorpen. GBK wil de dorpshuizen in stand houden. GBK weet dat inwoners behoefte hebben aan een dorpshuis dat toegankelijk is voor iedere inwoner; jong of oud, met of zonder

beperking. Dorpshuizen zijn een sociale ontmoetingsplek voor alle inwonerswaar men kan deelnemen aan diverse activiteiten. Voor GBK zijn dorpshuizen het kloppend hart van een dorp.

 

Ook van belang is dat de bestaande kleine scholen in de verschillende dorpskernen blijven bestaan. Onze aandacht gaat mede uit naar de verkeersafhandelingen .

bij de bestaande scholen en tevens bij de brede school Avenhorn.

 

Met de realisatie van een sportzaal naar behoefte, bij de nieuwe brede school Avenhorn, wil GBK ervoor pleiten dat deze ruimte voor meerdere toepassingen inzetbaar is. Zo wil het GBK dat de ruimte ook beschikbaar is voor verenigingen buiten de regulieren schooluren.

 

Burgerinitiatieven zijn een goed hulpmiddel wat GBK

toejuicht. Door deze dorpsgesprekken zijn er

waardevolle “Doe-teams” ontstaan. Alle overige

informatie, die niet hebben geleid tot “Doe-teams”,

is voor ons ook zeer waardevol en kan alsnog leiden

tot acties.

 

We moeten ook verder kijken dan onze eigen

gemeente en leefbaarheid is tevens een goede

ontsluiting naar buiten. In deze digitale wereld is

snel internet tegenwoordig onmisbaar en GBK gaat zorgen dat over vier jaar iedereen daadwerkelijk beschikt over snel internet.

 

Luisteren, denken en doen is waar wij voor staan, maar u bent eerst aan zet.

Leefbaarheid

Een leefbare gemeente.

Koggenland,            

      is van ons allemaal