Agrariërs

Agrariërs ruimte bieden voor verder ontwikkeling

In onze mooie gemeente is de agrarische sector van enorm economisch belang. Ook zorgt deze sector voor het mooie open landschap. Wij hebben echte ‘wereldtoppers’ binnen onze gemeentegrenzen (in de veredeling, de bloemensector en in de rundveehouderij). Hier zijn wij trots op en dat willen wij zo houden.

De veranderende wet- en regelgeving vraagt om steeds meer aanpassingen (uitbreiding, verbrede landbouw, hergebruik vrijkomende bebouwing, aanpassing vergroting bouwblok etc.). Wij zullen dat blijven faciliteren en houden uiteraard rekening met de belangen van onze inwoners.

Saneren asbest

Het saneren van asbest blijft ook de komende jaren van ‘levensbelang’. Ongeveer 75.000 vierkante meter moet nog worden gesaneerd voor 2024. Naast de subsidie van de provincie Noord-Holland (asbest eraf, zonnepanelen erop) zal GBK voor een aanvullende, doorslaggevende en/of stimulerende subsidie zorg dragen.

Ook de verdere verduurzaming zoals het plaatsen van zonnepanelen, geometrie etc., zullen wij via subsidie ondersteunen.