Bedrijvigheid

Een optimaal vestigingsklimaat voor onze bedrijven

In Koggenland hebben we veel middelgrote en kleine bedrijven waar we trots op zijn en in 2008 waren we als Koggenland zelfs de meest MKB vriendelijke gemeente. Tijdens de laatste twee verkiezingen kwamen we niet in de top 100 voor. Als GBK vinden we een goed ondernemersklimaat zeer belangrijk en daarom wil GBK proberen, samen met ondernemers, om binnen 4 jaar terug te keren in de top 10 van de meest MKB vriendelijke gemeente.

Dit betekent allereerst dat wij bestaande bedrijventerreinen ook goed willen benutten en zoveel mogelijk leegstand willen voorkomen. Verder moeten bedrijventerreinen er aantrekkelijker uit gaan zien onder andere door realisatie van meer groen en voetpaden. Mocht er echter ruimtegebrek ontstaan, dan zetten wij ons als GBK volop in om een nieuw bedrijventerrein te realiseren. Dit om de ondernemers alle ruimte te bieden die zij nodig hebben.

Zonnepanelen op onze bedrijventerreinen

Tenslotte zijn wij als GBK promotor van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijven op onze bedrijventerreinen. Hiervoor hebben wij wel de inzet en medewerking van de ondernemer nodig maar omdat verduurzamen altijd een positief resultaat oplevert hebben wij als GBK er alle vertrouwen in dat we hier grote stappen kunnen maken.

Verder wil GBK de ondernemer meer laten ondernemen, dus laten doen waar ze goed in zijn. Snel internet, via glasvezel, en minder regels maakt daar deel van uit.