Financiën

Inkomsten en uitgaven blijvend in balans

Het huishoudboekje van de gemeente dient op orde zijn. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven blijvend in balans moeten zijn.

De programmabegroting 2021 van de gemeente is te zien op de website van de gemeente.

GBK zal zorg dragen voor een sluitende begroting waarin ruimte moet zijn voor initiatieven vanuit onze samenleving. De economie neemt toe, maar wij realiseren ons ook dat er bedrijven en inwoners zijn die hier niet van kunnen profiteren. Hier moet wij aandacht aan besteden.

GBK kijkt kritisch naar de kosten van de afvalstoffeninzameling en riolering. Ook hier staat, wat ons betreft, doelmatigheid voorop zodat de kosten gedrukt kunnen worden.