Leefbaarheid

Een leefbare gemeente

Leefbaarheid

GBK zet zich al jaren in om de leefbaarheid in onze dorpen te vergroten. Indien nodig zullen we voorstellen en/of aanpassingen doen die het gewenste effect opleveren.

Leefbaarheid betekent dat de inwoners van onze gemeente, ongeacht afkomst, religie, geaardheid, leeftijd en gezondheid, zich welkom en thuis voelen. Een samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar en bereid zijn elkaar te helpen en te ondersteunen.

Dorpshuizen in stand houden

De dorpshuizen hebben ook een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze dorpen. GBK wil de dorpshuizen in stand houden. GBK
weet dat inwoners behoefte hebben aan een dorpshuis dat toegankelijk is voor iedere inwoner; jong of oud, met of zonder beperking.

Dorpshuizen zijn een sociale ontmoetingsplek voor alle inwoners waar men kan deelnemen aan diverse activiteiten. Voor GBK zijn dorpshuizen het kloppend hart van een dorp.

Behoud kleine scholen

Ook van belang is dat de bestaande kleine scholen in de verschillende dorpskernen blijven bestaan. Onze aandacht gaat
mede uit naar de verkeersafhandelingen bij de bestaande scholen en tevens bij de brede school Avenhorn.

Met de realisatie van een sportzaal naar behoefte, bij de nieuwe brede school Avenhorn, wil GBK ervoor pleiten dat deze ruimte voor meerdere toepassingen inzetbaar is. Zo wil het GBK dat de ruimte ook beschikbaar is voor verenigingen buiten de reguliere schooluren.

U bent aan zet

Burgerinitiatieven zijn een goed hulpmiddel wat GBK toejuicht. Door deze dorpsgesprekken zijn er waardevolle ‘Doe-teams’ ontstaan.

Alle overige informatie, die niet hebben geleid tot ‘Doe-teams’, is voor ons ook zeer waardevol en kan alsnog leiden tot acties. We moeten ook verder kijken dan onze eigen gemeente, en leefbaarheid is tevens een goede ontsluiting naar buiten. In deze digitale wereld is snel internet tegenwoordig onmisbaar en GBK gaat zorgen dat over vier jaar iedereen daadwerkelijk beschikt over snel internet.

Luisteren, denken en doen is waar wij voor staan, maar u bent eerst aan zet.