Recreatie en toerisme

Koggenland verder ontwikkelen tot recreatieve en toeristische gemeente

Wordt Koggenland door haar eigen inwoners en mensen daarbuiten nu wel echt ‘gezien’? GBK vindt van niet en heeft concrete actiepunten voor de komende jaren voor ogen.

GBK gaat werk maken van het optimaliseren van vaarroutes binnen Koggenland en daarbuiten. Een onderdeel daarvan is het op korte termijn realiseren en in gebruik nemen van een botenoverhaal bij de Burghtlanden.

Waterbergingen Obdam en Wogmeer

De locaties van de waterbergingen in Obdam en Wogmeer krijgen van GBK extra bescherming. Beide locaties zijn stilte gebieden en hebben dan ook een eigen uniek natuurschoon. GBK wil deze bescherming vastleggen in de toekomstvisie, maar wel zo dat dit niet ten koste gaat van de agrarische sector. Om het als wandelgebied aan te merken wil GBK dat er minimaal één wandelpad wordt aangelegd rondom het gebied. Belangrijk is dat er onder andere parkeergelegenheid wordt gerealiseerd om zo de toegankelijkheid te
verhogen.

Recreatiegebied De Weel en dorpsbos in Avenhorn

In samenwerking met Staatsbosbeheer wil GBK dat het recreatiegebied De Weel in Obdam de komende jaren ontwikkelt wordt tot een zeer aantrekkelijk recreatiegebied, met oog voor de huidige gebruikers. Wandelen is een van de grootste bewegingsactiviteiten van deze tijd. Met de bovengenoemde actiepunten, geeft GBK hier blijk van, maar dat moet ook veilig kunnen. Door natuurvriendelijke verlichting aan te brengen kan dit gerealiseerd worden, onder andere voor het dorpsbos in Avenhorn.

Westfriese Omringdijk

Koggenland is in het bezit van een uniek stukje kust en maakt, bij Scharwoude, onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk. Dit zal de komende jaren onderhanden worden genomen en GBK geeft de voorkeur aan versterking van een dijk zoals die er nu ligt. Om terug te komen op een eerder actiepunt ‘attractieve recreatie zowel binnen- als buitendijks’.

Introductie gids ‘Recreatief en Cultureel Koggenland’

GBK zal de komende jaren, in samenwerking met bedrijven, verenigingen, ondernemers en particulieren, werken aan de introductie van de gids ‘Recreatief en Cultureel Koggenland’. Aan de hand van deze gids zal Koggenland zich profileren als recreatieve gemeente.
Met andere woorden: GBK streeft naar een gemeente waar het uitstekend wonen en recreëren is.

Recreatie en toerisme