Sport

Sport en bewegen toegankelijk maken (houden) voor iedereen in de samenleving

Kleine (sport)verenigingen kampen vaak met het feit dat de huur van accommodaties de laatste jaren fors duurder is geworden. Omdat subsidies zijn afgenomen wil GBK extra financiële bijdrage voor deze (sport)verenigingen. GBK vindt het sociale aspect van het verenigingsleven te belangrijk en wil daarom de kleine (sport)verenigingen daar in tegemoet komen. Hierdoor kunnen de kleine (sport)verenigingen de contributie op een acceptabel niveau houden, want sport en spel moet namelijk voor iedereen mogelijk zijn.

Samenwerking scholen en (sport)verenigingen

GBK wil de samenwerking tussen scholen en (sport)verenigingen sterk bevorderen. Veel scholen hebben een multifunctionele ruimte die buiten de schooluren nog te weinig benut wordt. Diverse lokale (sport)verenigingen zouden hier dankbaar gebruik van kunnen maken. GBK wil schoolbesturen dan ook aansporen de ruimtes open te stellen voor multifunctioneel gebruik. Dat geldt ook voor de nieuwe accommodatie van de nieuwe brede school in Avenhorn.

Het welzijn van de burger is voor een groot deel afhankelijk van het aanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie. GBK wil, daar waar mogelijk, zo de leefbaarheid binnen de dorpen verbeteren.

Sport