Veiligheid

Een veilige en gezonde gemeente

Een veilige gemeente kan op verschillende gebieden worden bereikt. GBK wil zich dan ook op verschillendevlakken inzetten om Koggenland nog veiliger te maken.

Asbest is een gevaar voor de gezondheid. Bedrijven ontvangen al subsidie voor het verwijderen van asbest, maar voor particulieren zijn er minder mogelijkheden. Als GBK willen wij meer subsidiemogelijkheden aan particulieren aanbieden die hun asbest willen verwijderen. Door deze subsidie hopen wij dat dit een extra motivatie is om de laatste resten asbest in Koggenland te verwijderen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid in de dorpskernen is een belangrijk aandachtspunt voor GBK. Onze gemeente bestaat uit 14 dorpen en GBK onderzoekt hoe verkeersveilig deze dorpskernen zijn. De komende vier jaar wil GBK, daar waar nodig is,dan ook dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt.

WhatsApp-buurtpreventie

Veiligheid is ook een gevoel dat bewoners ervaren en de WhatsApp-buurtpreventie heeft bewezen dat bewoners zich hierdoor veiliger voelen. GBK werkt mee aan nieuwe verzoeken van WhatsApp-buurtpreventie en het verbeteren van doelmatig gebruik hiervan. Dit zodat de inwoners zich nog meer op hun gemak voelen en betrokken zijn. Om in elke wijk de inwoners op de mogelijk risico’s te wijzen wordt er, vanuit GBK, een veiligheidsscan uitgevoerd.

Schoolzone-locaties

Bij slecht weer zijn het de schoolzone-locaties waar de veiligheid ter discussie staat. Wij hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van de kinderen en moeten ons zelf een spiegel voorhouden wat betreft veiligheid. GBK heeft al extra BOA-uren weten te realiseren en zet deze BOA-uren mede in ten bate van schoolzone-locaties.

Ondanks de realisatie van de nieuwe brede school Avenhorn blijkt, uit een voorstel van het huidige college, dat leerlingen alsnog gebruik moeten maken van de sporthal aan de Dwingel. GBK pleit voor een sportaccommodatie op de Buitenroede zodat extra verkeersbewegingen, voor scholieren, uitgesloten worden. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid voor scholieren.