Woningbouw

Bouwen naar behoefte in elke dorpskern

Het gemeentelijk woningbedrijf zorgt er mede voor dat Koggenland een sterke financiële positie inneemt. Dat zullen wij ook behouden. Ook het bouwen van voldoende sociale huurwoningen is hiermee gewaarborgd, dit in samenwerking met de corporatie De Woonschakel.

Om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen zullen wij optimaal gebruik moeten maken van de vrijkomende locaties binnen onze kernen (bouwen binnenstedelijk). Hier is geen provinciale goedkeuring voor nodig en betekent dat het snel gerealiseerd kan worden.

GBK is een groot voorstander van particuliere initiatieven. Het bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’s (CPO) zullen wij zeker ondersteunen.

Ondergrondse afvalinzameling en ‘klimaatneutraal’ bouwen

Ook nemen wij het initiatief om nieuwe wijken te voorzien van centrale ondergrondse afvalinzameling. Daarnaast initiëren wij ook een onderzoek in bestaande wijken om verrommeling van afvalcontainers (kliko’s) in de openbare ruimtes tegen te gaan.

Waar enigszins de mogelijkheid is, ambieert GBK ‘klimaatneutraal’ bouwen (geen gasaansluiting). Voornamelijk in nieuwe wijken is dit samen met bovengenoemd onderwerp een stap in de goede richting.

Gedegen onderzoek naar nieuwe locaties in het buitengebied (niet binnenstedelijk) zal worden uitgevoerd om in de toekomst voldoende woningen voor onze inwoners te kunnen realiseren.

Verhoging starterleningen

Aangezien de woningprijzen steeds maar stijgen, wordt het voor starters steeds moeilijker om een woning te kunnen kopen. Om deze doelgroep tegemoet te komen, zal GBK de grens voor de starterleningen verhogen naar marktconforme prijzen.

Bouwen mantelzorgwoningen

Het bouwen van mantelzorgwoningen heeft voor ons een hoge prioriteit. Het dichtbij verlenen van zorg en wonen binnen bereik van die zorg is van groot belang.