GBK

Gemeente Belangen Koggenland is een lokale partij die dicht bij haar inwoners staat. Toen de gemeente Obdam en de gemeente Wester-Koggenland op 1 januari 2007 als één gemeente verder gingen, gingen ook de lokale partijen Gemeente Partij Obdam en Gemeente Belangen Wester-Koggenland samen verder. Dit onder de nieuwe en logische naam Gemeente Belangen Koggenland. En tot op de dag van vandaag blijven wij ons inzetten voor onze bewoners in Koggenland, zodat Koggenland een omgeving blijft waar het heel goed vertoeven is. Waar u zich betrokken, gehoord en gewaardeerd voelt. Dat het dorp waar u woont een plek is om trots op te zijn. Vroeger, nu, en in de toekomst…

Missie en visie

Onze missie is om Koggenland de aantrekkelijkste gemeente van Nederland te maken, vol met leefbare dorpen en behoud van de eigen identiteit van deze dorpen. Onze visie is de meest gelukkige inwoners van Nederland        creëren. Uiteindelijk hopen we dat niemand Koggenland nog moet en wil verlaten!

Fractievergaderingen

Voordat een raadsvergadering plaatsvindt wordt er met alle GBK-leden vergadert. Dus zowel de raadsfractie als de steunfractie. Alle onderwerpen die op de agenda van de raad staan worden besproken en er wordt een standpunt ingenomen. Daarnaast worden hier nieuwe ideeën en plannen besproken en zijn dit openbare vergaderingen waar iedereen aan mag schuiven. Om te luisteren, uit interesse in een bepaald onderwerp, om zelf verhaal te doen of om een onderwerp aan te snijden. Laat via het contactformulier onder het tabblad contact even weten als je een moment aan wil schuiven.

De fractie van Gemeente Belangen Koggenland vergadert op de volgende momenten:

    • Woensdag 7 april  2020        20:00 uur        Brede fractievergadering
    • Woensdag 14 april 2020       20:00 uur        Brede fractievergadering
    • Donderdag 6 mei 2020          20:00 uur       Brede fractievergadering
    • Woensdag 2 juni 2020           20:00 uur       Brede fractievergadering
    • Woensdag 23 juni 2020         20:00 uur       Brede fractievergadering

Daarnaast vergadert de raadsfractie van GBK elke maandagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur. In de raadsfractie zitten alleen de leden van Gemeente Belangen Koggenland die ook als raadslid voor GBK actief zijn. Ook hier kunt u natuurlijk altijd aanschuiven wanneer u iets in eerste instantie iets wilt bespreken met alleen de raadsleden van GBK. Laat dit ook even via het contactformulier weten.