GBK

Gemeente Belangen Koggenland is een lokale partij die dicht bij haar inwoners staat. Toen de gemeente Obdam en de gemeente Wester-Koggenland op 1 januari 2007 als één gemeente verder gingen, gingen ook de lokale partijen Gemeente Partij Obdam en Gemeente Belangen Wester-Koggenland samen verder. Dit onder de nieuwe en logische naam Gemeente Belangen Koggenland. En tot op de dag van vandaag blijven wij ons inzetten voor onze bewoners in Koggenland, zodat Koggenland een omgeving blijft waar het heel goed vertoeven is. Waar u zich betrokken, gehoord en gewaardeerd voelt. Dat het dorp waar u woont een plek is om trots op te zijn. Vroeger, nu en in de toekomst…

.

Missie en visie

Onze missie is om Koggenland de aantrekkelijkste gemeente van Nederland te maken, vol met leefbare dorpen en behoud van de eigen identiteit van deze dorpen. Onze visie is de Koggenlanders de meest gelukkige inwoners van Nederland te laten zijn. Uiteindelijk hopen we dat niemand Koggenland nog moet en wil verlaten!

.

Fractievergaderingen

Voordat een raadsvergadering plaatsvindt wordt er met alle GBK-leden vergaderd. Dus zowel de raadsfractie als de steunfractie. Alle onderwerpen die op de agenda van de raad staan worden besproken en er wordt een standpunt ingenomen. Daarnaast worden hier nieuwe ideeën en plannen besproken en zijn dit openbare vergaderingen waar iedereen aan mag schuiven. Om te luisteren, uit interesse in een bepaald onderwerp, om zelf verhaal te doen of om een onderwerp aan te snijden. Laat via het contactformulier onder het tabblad contact even weten als je een moment aan wil schuiven.

De fractie van Gemeente Belangen Koggenland vergadert op de volgende momenten:

  • Woensdag 28 februari 2024        20:00 uur        Brede fractievergadering
  • Woensdag 03 april 2024               20:00 uur        Brede fractievergadering
  • Woensdag 22 mei 2024                 20:00 uur        Brede fractievergadering
  • Woensdag 19 juni 2024                 20:00 uur        Brede fractievergadering
  • Woensdag 10 juli 2024                  20:00 uur        Brede fractievergadering

Daarnaast vergadert de raadsfractie van GBK elke woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. In de raadsfractie zitten alleen de leden van Gemeente Belangen Koggenland die ook als raadslid voor GBK actief zijn. Ook hier kunt u natuurlijk altijd aanschuiven wanneer u in eerste instantie iets wilt bespreken met alleen de raadsleden van GBK. Laat dit even via het contactformulier weten.

 

Fractie

De gemeenteraad is uiteindelijk de plek om dingen voor elkaar te krijgen. Er zijn in totaal 19 zetels in de gemeenteraad in Koggenland en de GBK heeft hiervan vijf zetels. Dit zijn de vijf personen (raadsleden) die GBK vertegenwoordigen in de raad:

 

 

Daarnaast mag iedere partij ook nog een fractievertegenwoordiger aanwijzen. Dit GBK-lid mag de partij vertegenwoordigen in bepaalde onderdelen van een raadsvergadering. Een raadsvergadering bestaat uit de onderdelen het gesprek, het debat en het besluit. Alleen aan het gesprek en het debat kan de fractievertegenwoordiger deelnemen:

 • Fractievertegenwoordiger:   René de Weerd

 

Bestuur

Daarnaast heeft GBK ook nog een bestuur, dat zich vooral met zaken op de achtergrond bezig houdt. Zij zorgt ervoor dat alles binnen de partij vlotjes verloopt. Het bestuur van GBK bestaat uit de volgende personen: