Milieu, klimaat en duurzaamheid

Energieneutraal bouwen en wonen

GBK vindt dat de gemeente nog geen koploper is op het gebied van duurzaamheid maar wil wel dat er stappen voorwaarts worden gemaakt om dat te verbeteren. Wij willen daarom blijven inzetten op ‘energieneutraal’ bouwen en wonen. Dat betekent niet alleen woningen van het gas af maar ook nul op de meter binnen realistische mogelijkheden. In nieuwe wijken worden de stappen in de goede richting gezet.

Om het klimaatakkoord van 2050 te kunnen realiseren wordt er regionaal samengewerkt in het PACT van West-Friesland om de energietransitie vorm te geven. Dit heeft voor de gemeente Koggenland en haar groene gebieden en vergezichten mogelijk gevolgen.

Wij willen gaan voor duurzame oplossingen maar wel in balans voor mens, dier en natuur. Voor de bestaande woningen geldt eerst goed isoleren om dan te zorgen voor een overgang op een ander verwarmingssysteem tot het aanbrengen van zonnepanelen. Dit moet wel een betaalbare transitie voor de inwoners worden om zo op deze manier volledig zelfvoorzienend in de energiebehoefte te zijn.

De Provinciale- en Rijksoverheid samen met gemeente zullen hiervoor plannen moeten ontwikkelen om te komen tot een integraal pakket van maatregelen.

Subsidie

GBK is van mening dat de drempel voor het verkrijgen van een subsidie verlaagd moet worden voor energiebesparende maatregelen. Hierdoor kunnen inwoners van Koggenland gaan investeren in energiebesparende maatregelen zoals: dubbel glas, gevel-, vloer-, en dakisolatie, zonnepanelen en zonnecollectoren. Ook de verdere verduurzaming zoals het plaatsen van zonnepanelen, geometrie
etc., willen wij via subsidie ondersteunen.

Kortom, wij hechten veel belang aan duurzaamheid mits het de inwoners ook wat oplevert. Dus niet tegen elke prijs en zeker niet ten koste van alles. Realiteit in het oog houden.

Aanpassingen door gemeente

GBK wil dat de gemeente zonnepanelen gaat plaatsen op alle gemeentelijke en/of grote gebouwen binnen de gemeente Koggenland. Wel met de voorwaarden dat de inwoners van Koggenland zich hierop kunnen inschrijven voor wat betreft afname van zonne-energie en daarmee financieel voordeel behalen.

Wij zijn terughoudend met het plaatsen van extra grote windmolens. Wij zijn geen grote voorstander van zonneweides en realisatie hiervan, mits het goed in de omgeving opgaat en onze inwoners daar profijt van hebben.

GBK denkt dat innovaties als energieopslag, brandstofcellen en waterstof meer aandacht verdienen voor de toekomstige duurzame oplossing.

GBK is geen voorstander van een eigen gemeentelijk energiebedrijf die geëxploiteerd wordt op basis van een zonneweide. Tenzij door
onderzoek een toegevoegde waarde aangetoond is. Graag zien wij nieuwe wijken voorzien van centrale ondergrondse afvalinzameling.

Afval

Daarnaast een onderzoek om in bestaande wijken verrommeling van afvalcontainers (kliko’s) in de openbare ruimtes tegen te gaan. Stimuleer kleinschalige inzameling door stille rapers. We zijn voorstander van continuering van afvalcoaches.

GBK kijkt kritisch naar de kosten van de afvalstofheffing en rioolrecht. Ook hier staat, wat ons betreft, doelmatigheid voorop zodat de kosten gedrukt kunnen worden.

Energiezuinige straatverlichting

Het stimuleren van de vervanging van de openbare straatverlichting door LED verlichting om o.a. het energieverbruik en daarmee de kosten te verlagen. Daarbij doet goede openbare verlichting meer dan alleen de straten verlichten. Voldoende straatverlichting geeft de inwoners een gevoel van veiligheid en gemoedsrust.

Stimuleren elektrisch rijden

Om het stimuleren van emissieloos rijden te bevorderen en hiermee fijnstof terug te dringen willen we meer laadpalen bij parkeerplaatsen en in de woonwijken.

Asbest saneren

Het saneren van asbest blijft ook de komende jaren van “levensbelang“. Ongeveer 27.500 vierkante meter moet nog worden gesaneerd. Naast de subsidie van de provincie Noord-Holland (asbest eraf) wil GBK zich sterk maken voor een aanvullende, doorslaggevende en/of stimulerende subsidie.

Particulieren ontvangen geen subsidie voor het verwijderen van asbest. Als GBK willen wij meer subsidiemogelijkheden aan particulieren aanbieden die hun asbest willen verwijderen. Door deze subsidie en stimulering hopen wij dat dit een extra motivatie is om de laatste resten asbest in Koggenland te verwijderen.

Daarnaast dient de gemeente mee te werken aan minimaal twee projecten waarbij asbestdaken binnen de agrarische sector vervangen worden door zonnepanelen. Met andere woorden, dat er actief wordt samengewerkt in het verduurzamen van de daken in de agrarische sector.

Zonnepanelen op bedrijventerreinen en langs de spoorlijn

Tenslotte zijn wij als GBK promotor van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijven op onze bedrijventerreinen of langs de spoorlijn. Hiervoor hebben wij wel de inzet en medewerking van de ondernemer of ProRail nodig maar omdat verduurzamen altijd een positief resultaat oplevert hebben wij als GBK er alle vertrouwen in.