Economie en bedrijvigheid

Door de gevolgen van Coronacrisis zullen we te maken gaan krijgen met extra kosten. Op dit moment is het niet te overzien wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor de financiële positie van onze gemeente. Dat het impact gaat krijgen, dat mag duidelijk zijn.

Het gemeentelijk woningbedrijf zorgt er mede voor dat Koggenland een sterke financiële positie inneemt. Dat willen wij behouden. Het huishoudboekje van de gemeente dient op orde zijn. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven blijvend in balans moeten zijn. Onze programmabegroting 2022 is te zien op de website van de gemeente.

GBK wil zorg dragen voor een sluitende begroting waarin ruimte is voor initiatieven vanuit onze samenleving. De economie neemt toe maar wij realiseren ons ook dat er bedrijven en inwoners zijn die hier niet van kunnen profiteren. Hier moeten wij aandacht aan besteden.

MKB-vriendelijke gemeente

In Koggenland hebben we veel middelgrote en kleine bedrijven waar we trots op zijn en in 2008 waren we als Koggenland zelfs de meest MKB-vriendelijke gemeente. Als GBK vinden we een goed ondernemersklimaat zeer belangrijk. Wat ons betreft keert Koggenland binnen 4 jaar terug in de top 10 van de meest MKB-vriendelijke gemeenten.

Dit betekent allereerst dat wij bestaande bedrijventerreinen goed willen benutten en zoveel mogelijk leegstand willen voorkomen. Verder moeten bedrijventerreinen er aantrekkelijker uit gaan zien, onder andere door realisatie van meer groen en voetpaden.

Mocht er echter ruimtegebrek ontstaan, dan zetten wij ons als GBK volop in om een nieuw bedrijventerrein te realiseren. Dit om de ondernemers alle ruimte te bieden die zij nodig hebben.

Agrarische sector

In onze mooie gemeente is de agrarische sector van enorm economisch belang. Ook zorgt deze sector voor het mooie, open landschap. Wij hebben echte “wereldtoppers“ binnen onze gemeentegrenzen (in de veredeling, de bloemensector en in de rundveehouderij). Hier zijn wij trots op en dat willen wij zo houden.

De veranderende wet- en regelgeving vraagt om steeds meer aanpassingen (uitbreiding, verbrede landbouw, hergebruik vrijkomende bebouwing, aanpassing vergroting bouwblok etc.). Wij willen dat blijven faciliteren en houden uiteraard rekening met de belangen van onze inwoners.