Sport, Cultuur en Recreatie

Onze inwoners hebben in Corona-tijd het sporten en het sociale aspect gemist. We vinden het dan ook belangrijk zo veel mogelijk ruimte te bieden aan de mogelijkheden om te blijven sporten.

Financiële bijdrage voor kleine (sport)verenigingen

Kleine (sport)verenigingen kampen vaak met het feit dat de huur van accommodaties de laatste jaren fors hoger is geworden. Omdat subsidies zijn afgenomen wil GBK extra financiële bijdragen voor deze (sport)verenigingen.

GBK vindt het sociale aspect van het verenigingsleven belangrijk en wil daarom de kleine (sport)verenigingen hierin tegemoet komen. Hierdoor kunnen de kleine (sport)verenigingen de contributie op een acceptabel niveau houden, want sport en spel moet namelijk voor iedereen mogelijk zijn. GBK vindt dat het speerpunt hiervoor is: meer met elkaar omgaan op sociaal vlak en stimulatie van het verenigingsleven zoals sport, spel en cultuur. Zo wil het GBK dat de ruimten van sportzalen ook beschikbaar zijn voor verenigingen buiten de regulieren schooluren.

Wij stimuleren multifunctioneel gebruik van gemeentelijke accommodaties.

Burgerinitiatieven en Doe-teams

Burgerinitiatieven zijn een goed hulpmiddel wat GBK toejuicht. Door deze dorpsgesprekken zijn er waardevolle “Doe-teams” ontstaan. Alle overige informatie, die niet hebben geleid tot “Doe-teams”, is voor ons zeer waardevol en kan alsnog leiden tot acties.

Wordt Koggenland door haar eigen inwoners en mensen daarbuiten nu wel echt “gezien”? GBK vindt van niet en heeft concrete actiepunten voor de komende jaren voor ogen.

Zo willen we een aantal bruggen laten verfraaien met kunstuitingen die aansluiten bij plattelandsbeleving waardoor het  aanzicht en herkenbaarheid van het gebied of dorp wordt verbeterd. Ook de entrees van de dorpskernen willen wij aantrekkelijker maken.

GBK wil initiatieven steunen voor het optimaliseren en uitbreiden van vaarroutes binnen Koggenland en daarbuiten. Liever een ‘brug’ dan een ‘dam met duiker’.

Waterbergingen Obdam en Wogmeer

De locaties van de waterbergingen in Obdam en Wogmeer krijgen van GBK extra bescherming. Beide locaties zijn stiltegebieden en hebben dan ook een eigen uniek natuurschoon. GBK wil deze bescherming vastleggen in de toekomstvisie. Om het als wandelgebied aan te merken wil GBK dat er minimaal één wandelpad wordt aangelegd rondom het gebied. Belangrijk is dat bij de waterberging
Obdam parkeergelegenheid wordt gerealiseerd om zo de toegankelijkheid te verhogen.

De Weel in Obdam, dorpsbos in Avenhorn

In samenwerking met Staatsbosbeheer wil GBK dat het recreatiegebied De Weel in Obdam de komende jaren ontwikkeld wordt tot een zeer aantrekkelijk recreatiegebied, met oog voor de huidige gebruikers. Wandelen is een van de grootste bewegingsactiviteiten van deze tijd. Met de bovengenoemde actiepunten, geeft GBK hier blijk van, maar dat moet ook veilig kunnen. Door natuurvriendelijke verlichting aan te brengen kan dit gerealiseerd worden, zo ook onder andere voor het dorpsbos in Avenhorn.

Westfriese Omringdijk bij Scharwoude

Koggenland is in het bezit van een uniek stukje kust en maakt, bij Scharwoude, onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk. Dit zal de komende jaren onderhanden worden genomen. Inrichting daar komen nog initiatieven voor waar de inwoners blij van worden.

Gids “Recreatief en Cultureel Koggenland”

GBK wil de komende jaren, in samenwerking met bedrijven, verenigingen, ondernemers en particulieren, werken aan de promotie van een gids “Recreatief en Cultureel Koggenland”. Hiermee profileert Koggenland zich als recreatieve gemeente. Om hiermee ook de Toeristische Overstap Punten (TOP) meer bekendheid te geven. Met andere woorden, GBK streeft naar een gemeente waar
het uitstekend wonen en recreëren is. Luisteren, denken en doen is waar wij voor staan, kies voor lokaal!