Zorg en welzijn

Zorg voor wat je lief is

Het gehele budget van het Sociale Domein is ‘ontschot’, met andere woorden: het is voor alle beleidsvelden beschikbaar. GBK is hier groot voorstander van, want hierdoor kunnen we, daar waar nodig, zorg bieden.

Extra aandacht voor eenzaamheid

Zorg en Welzijn

Extra aandacht gaat uit naar de eenzaamheid binnen onze gemeente. GBK wil de eenzame inwoner meer betrekken in het sociale leven van Koggenland.

Inwoners die hun naasten alle zorg bieden die nodig is, kunnen van GBK rekenen op nog meer ondersteuning en waardering. Om degene die verzorgt meer te ontlasten en het respijt te verhogen, wil GBK het vangnet voor hulp vergroten. Dit willen we bereiken door middel van een betere samenwerking met de werkgever van de mantelzorger, de gemeente en de directe leefomgeving. Ook zal GBK alle medewerking verlenen om de zogenaamde Kangoeroe-woningen makkelijker te kunnen realiseren.

Jeugdzorg

GBK is van mening dat het aantal aanvragen voor jeugdzorg terug te dringen is, door in te zetten op preventie en vroeg signalering. GBK vindt dat het speerpunt hiervoor is: meer met elkaar om gaan op sociaal vlak en stimulatie van het verenigingsleven zoals sport, spel en cultuur.

Daarnaast is GBK voorstander om de jeugdzorg, nu tot het 18de levensjaar, met een overgangsregeling te verhogen tot het 21ste levensjaar.

GBK vindt dat het gebruik van alcohol en drugs op jonge leeftijd een halt toegeroepen moet worden en wil dat er strenger wordt toegezien op het handhaven van het alcohol- en drugsbeleid. Ook zal de directe omgeving meer bewust gemaakt moeten worden van de gevolgen van alcohol- en/of drugsgebruik. Dit door een spiegel voor te houden en de confrontatie aan te gaan met de directe omgeving van de gebruiker.