Asbest en gezondheid

Hoewel de gemeente Koggenland zich heeft ingezet voor de ‘Week van de Asbestvrije Schuur’ blijven wij als GBK aandacht vragen voor de verwijdering van asbestdaken binnen onze gemeente. Verwering van asbestdaken zorgt voor verspreiding van asbestvezels in onze leefomgeving. Asbest is schadelijk voor ieders gezondheid en dus ongewenst. Het is belangrijk dat asbestdaken zo spoedig mogelijk uit onze leefomgeving worden verwijderd.

Als GBK weten we dat de asbestdaken een grote opgave vormen en ook financieel. Ondanks dat vinden wij dat er ook kansen zijn. Door het koppelen van de opgaven van de energietransitie aan de stimulering van vervanging asbestdaken worden de nieuwe daken, na sanering maximaal benut voor het opwekken van zonne-energie. Op die manier wordt er ook binnen onze gemeente een positieve bijdrage geleverd aan de zonambitie in het klimaatakkoord.

GBK is van mening dat de gemeente Koggenland een essentiële schakel blijft in de stimulering en facilitering van het saneren van asbestdaken. Wij zullen de initiatieven omtrent asbest verwijderen binnen onze gemeente blijven volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *