Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op de gedachte dat we het opvoeden van kinderen samen doen. Helaas zijn er soms gezinnen die tijdelijk door omstandigheden overbelast raken. Bijvoorbeeld door ziekte, opvoedingsproblemen of een beperking bij ouder of kind. Gezinnen die dan extra steun kunnen gebruiken met de opvoeding van de kinderen kunnen worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen uit een vraaggezin wat extra aandacht en liefde van een steungezin en worden de ouders uit het vraaggezin wat ontlast. De hulp die geboden kan worden is laagdrempelig, alledaags en vriendschappelijk. Een coördinator van Buurtgezinnen begeleidt een kennismaking tussen een vraag- en steungezin en vervolgens worden er gezamenlijk afspraken gemaakt over de steun. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren, iets leuks ondernemen of simpelweg ergens tot rust komen.

Vanwege de positieve resultaten gedurende dit pilot project in 2022 wordt het project Buurtgezinnen in Koggenland door de gemeente Koggenland voortgezet in 2023. Inmiddels zijn er 20 kinderen die worden opgevangen in een steungezin bij de kinderen in de buurt. Met behulp van deze steungezinnen kunnen de kinderen dan toch thuis opgroeien en is betaalde zorg soms niet of minder nodig. Buurtgezinnen passen goed binnen het Regionaal beleidskader zorg voor de jeugd 2022-2026. Afgelopen raadsvergadering (19 december) is dit uitgebreid besproken. Een gezin helpen vanuit het eigen netwerk van buurt, familie en school. Dit alles onder begeleiding van een coach van buurtgezinnen die de voortgang begeleid en zo nodig het zorgteam kan inschakelen mocht de hulpvraag groter worden. Kortom een mooi en laagdrempelig initiatief waar gezinnen met een opvoedingsprobleem veel baat bij kunnen hebben. Gemeente Belangen Koggenland juicht dit initiatief van harte toe.

Nieuwsgierig geworden? Of wil je je opgeven als steungezin? Kijk dan eens op de website van www.buurtgezinnen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *