Doe mee met de “Week van de Asbestvrije Schuur” 13-19 september

VERSNELLING STIMULERING ASBESTVERWIJDERING

VOOR DAKEN KLEINER DAN 35M2

IN DE GEMEENTE KOGGENLAND

In de gemeente Koggenland lagen op het moment van de inventarisatie in 2018 nog 268.000 m2  asbest verdachte daken, waarvan ongeveer 17.000m2 op 1079 kleine daken tot 35 m2.

De Raad van de gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 7 juni 2021, heeft het college verzocht:

 • de versnelling van de sanering van deze kleine daken door de eigenaren te faciliteren door:
 • het coördineren, begeleiden en registreren van saneren van kleine asbestdaken tot 35 m2
 • dit via het loket duurzaam te organiseren,
 • op het afvalbrengstation een uitgifteloket voor asbest beschermende middelen en asbest depot bags in te stellen. Waar inwoners (eigenaren van kleine asbestdaken) uit Koggenland, deze materialen kunnen afhalen en laten registreren tegen een door de gemeente vastgestelde bijdrage.
 • aan te sluiten bij de landelijke Week van Asbest van 13 tot 19 september 2021 en gebruik te maken van de kant en klare communicatiemiddelen,
 • de gelden die vanuit het stimuleringsfonds beschikbaar komen naar de gemeente Kogenland, alleen voor dit doel in te zetten,
 • voor de zomer met een actieplan en een financiële onderbouwing te komen, teneinde aan te sluiten op de week van de asbest
 • om samen met de eigenaren van kleine asbestdaken tot 35 m2 aan de slag te gaan voor een gezonde leefomgeving,

 

DOE MEE MET DE WEEK VAN DE ASBESTVRIJE SCHUUR

Iedere gemeente wil een gezonde leefomgeving voor de inwoners. Asbestdaken horen daar niet bij. Daarom kunnen gemeenten van 13 t/m 19 september 2021 meedoen met “De week van de asbestvrije schuur”. Met deze actie maakt kenniscentrum Milieu Centraal het gemeenten en hun inwoners makkelijk om zoveel mogelijk asbestdaken van kleine schuurtjes te vervangen voor gezonde daken.

De actie vloeit voort uit een bewezen succesvolle gezamenlijke aanpak in 2020. In korte tijd vervingen inwoners samen met de gemeente Nieuwegein 20% van het totaal aan asbesthoudende particuliere daken tijdens de Week van de Asbestvrije Schuur.

Waarom is meedoen voor u als bezitter van een asbesthoudend dak kleiner dan 35 m2 interessant?

 1. Na registratie bij de gemeente kunt u tegen geringe kosten uw dak zelf saneren.
 2. U krijgt de middelen om veilig te saneren en daarna te verpakken tegen een geringe prijs door uw gemeente verstrekt.
 3. De verpakte asbesthoudende dakdelen worden centraal in uw wijk ingezameld in een container om vervolgens te worden afgevoerd.
 4. Vervolgens kunt u uw schuur voorzien van nieuwe asbestvrije dakdelen.

 

Door bovengenoemde collectieve inspanning kan een boost worden gegeven aan een schone en veilige leefomgeving.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *