Huisartsen onder een dak (HOED) op de juiste plek: Leet 40a

Huisartsen onder een dak (HOED) op de juiste plek: Leet 40a.

René Klok

Aan GBK wordt vaak gevraagd waarom zijn jullie er niet voor dat  de HOED op de plek van de Jozefschool komt aan de Dwingel? Dat zal ik proberen uit te leggen en ook waarom GBK samen met de VVD dit initiatief heeft genomen (en waar later WK zich bij aangesloten heeft).

Al enkele jaren geven de huisartsen aan dat vinden van opvolging lastig is. De huisartsen hebben daarom het besluit genomen  samen te gaan met  daarbij ook een gezamenlijke  apotheek.  Dit is een lastig besluit,  GBK respecteert dat besluit.

Bij de raadsvergadering van 13 december2021 is de motie  waarin  het college wordt oproepen een betere locatie te vinden voor de HOED ingediend.  Deze motie is aangenomen met 12 voor en 7 tegen. .

Even terug in de tijd: het college van de gemeente Koggenland wijst de vrijkomende schoollocatie  aan de Dwingel aan als plek voor de Huisartsen uit de dorpen  Avenhorn, Berkhout, Spierdijk en Ursem . Echter er is in 2021 een  betere locatie gekomen. De gemeente heeft gronden aangekocht in Avenhorn.  Het zogeheten “Avenhorn West uitbreidingsplan”. Dit woningbouwplan grenst aan de Leet.  In de raadsvergadering is de motie aangenomen. Aan de Leet kan de HOED gebouwd  worden. De plannen zijn er en die kunnen daar worden ‘uitgerold ’ zoals dat zo mooi heet.

GBK vindt dat de HOED toekomstbestendig moet worden  met mogelijkheden voor  ander zorgaanbod zoals: fysiotherapie, orthopedie, logopedie etc.   De locatie moet toegankelijk zijn met voldoende parkeergelegenheid .

Het staat buiten kijf dat GBK het heel belangrijk vindt dat de huisartsenzorg in de gemeente voor al onze inwoners behouden blijft, huisartsenzorg is onmisbaar.

Op de vrijkomende schoollocaties aan de Dwingel kan dan de zo noodzakelijke woningbouw komen. Zorgwoningen (24-uurszorg) en woningen voor senioren.   Op dit moment  gaan inwoners  uit Koggenland naar de omliggende steden Heerhugowaard, Alkmaar  en Hoorn  als ze oud, krakkemikkig en/of  dement worden. GBK vindt het belangrijk dat ook voor deze groep mensen gebouwd wordt, dicht bij de winkels en andere voorzieningen. Bouw voor de toekomst. In 2030 is meer dan 25% van onze inwoners ouder dan 65 jaar. Houd daar rekening mee. Kijk vooruit, maak daar woningen voor!

In de raad van 28 februari horen we hier meer over. Wordt vervolgd!

One thought on “Huisartsen onder een dak (HOED) op de juiste plek: Leet 40a

  1. Goed Bezig alleen doe jullie best om de VVD zo klein mogelijk te houden ik las al dat Tinka Kuiper voorheen Welzijn Koggenland nu bij de VVD inde partij zit als ( toekomstig ) raadslid.
    Kuiper denkt ook waar macht is moet ik ook wezen vast inkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *