persbericht: Nieuwe coalitie (GBK en VVD) in Koggenland is een feit.

Koggenland 12 mei 2022
Nieuwe coalitie (GBK en VVD) in Koggenland is een feit.
GBK en VVD Koggenland hebben de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. Beide
partijen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen gegroeid en als winnaar uit de bus gekomen.
Met 11 van de 19 zetels hebben beide partijen een ruime meerderheid en zodoende een
breed gedragen coalitie binnen de gemeenteraad van Koggenland.
De afgelopen weken hebben beide partijen onder leiding van formateur Wim Groeneweg de
coalitieonderhandelingen gevoerd. Vanuit de inhoud is er gesproken over wat er de
komende vier jaar van belang is voor Koggenland.

In het formatieproces hebben de
formerende politieke partijen verschillende gesprekken gevoerd met een breed scala aan
stichtingen, verenigingen en andere belanghebbenden in de gemeente. Ook is er gesproken
met de overige politieke partijen vanuit de gemeente alsmede de ambtelijke organisatie. Dit
alles samen heeft geleid tot een coalitieakkoord welke op de raadsvergadering van 30 mei
gepresenteerd zal worden.

Het nieuwe college van de gemeente Koggenland zal na instemming van de raad worden
beëdigd door burgemeester Monique Bonsen-Lemmers. De beëdiging zal plaats vinden op
de reguliere raadsvergadering van 30 mei.

Beoogde wethouders zijn namens GBK: Marian van Kampen en namens VVD Koggenland: Rosalien van Dolder en Bart Krijnen.

Portefeuilleverdeling in grote lijnen;
• Rosalien van Dolder; Ruimtelijke ordening en woningbouw, duurzaamheid, economie
en agrarische sector, recreatie en toerisme.
• Marian van Kampen; Inkomensvoorzieningen, volksgezondheid, sociaal domein en
jeugd.
• Bart Krijnen; Financiën, verkeer, wegen en vervoer, woningbedrijf, openbaar ruimte en sport

One thought on “persbericht: Nieuwe coalitie (GBK en VVD) in Koggenland is een feit.

  1. Ik krijg het idee dat gemeentebelangen Koggenland er een beetje bij hangt en de VVD met 2 wethouders de dienst gaat uitmaken.
    Inkomensvoorzieningen wat moet ik mij daar bij voorstellen, volksgezondheid ook al zon rekbaar begrip en dan sociaal domein en jeugd het lijkt alsof er iets ingevuld moest worden.
    Voor de VVD’ers is het wel duidelijk van Dolder zal ook weer vaak in de krant komen alsof zij regeert in Koggenland de eerste foto’s staan er al.
    Reageren hoeft niet dit deed je de vorige keer ook niet toen ik om een reactie vroeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *