Uitdeelkastje

In december 2022 heeft GBK tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend met betrekking tot het uitbannen van menstruatie-armoede binnen de gemeente Koggenland. Deze motie werd door alle partijen ondertekend. De gemeente Koggenland gaat middels deze motie het uitbannen van menstruatie-armoede een vast onderdeel laten worden van het lokale armoedebeleid.

De realiteit laat zien dat bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven en opgroeien, thuis geen geld is voor het aanschaffen van menstruatieproducten.

Het armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. De gemeente is op dit moment bezig om diverse uitgiftepunten te realiseren binnen onze gemeente. De zogeheten MUP’s (menstruatie uitgifte punt). Helaas werkt het zo binnen de politiek dat er wat tijd gaat zitten tussen besluitvorming en uitvoering.

Binnen de gemeente Koggenland zijn de afgelopen periode ook veel particulieren initiatieven ontstaan tegen de strijd tegen armoede.is daar een heel mooi voorbeeld van. Zij heeft aan de Dorpsstraat in Obdam een uitdeelkastje voor de minima staan. Mensen en gezinnen die moeten rondkomen van het minimum kunnen bij de Buurtkast terecht voor diverse levensmiddelen en verzorgingsproducten. Het uitdeelkastje bevat ook een MUP in samenwerking met het armoedefonds.

Afgelopen vrijdag 2 februari bezochten Marian van Kampen en Marjolijn Sleven van GBK de Buurtkast. Een officieel openingsmoment voor dit mooie en dankbare initiatief. Wij hopen dat veel inwoners met een smalle beurs de weg naar deze Buurtkast weten te vinden.

Natuurlijk zijn donateurs ook van harte welkom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Mattanja Naema Braas via Facebook

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *