Bomen planten mogelijk op weides, schaduw onmisbaar voor het vee.

 

Bomen planten mogelijk op weides, schaduw onmisbaar voor het vee.

Karin van der Gaast

 

Bij de raadsvergadering  van 1 november 2021 is unaniem de motie : “Door kleinschalige  boomaanplanting schaduwmogelijkheden bieden aan vee” aangenomen. In de huidige verordening is het niet duidelijk wat de  mogelijkheden zijn hiervoor. De initiatiefnemers ( VVD & GBK) zijn van mening dat het voor agrariërs makkelijker moet zijn om bomen te planten wanneer zij dat nodig achten.

Een aantal agrariërs  kwam met dit verzoek bij de gemeente. Een daarvan  is de maatschap  Dol-Mul .  Woensdag  22 december  2021 waren   Karin van der Gaast (GBK) en Jack Stroomer (VVD)

daar ook om het planten van de bomen  zelf te kunnen zien.

Zo’n 20 bomen zijn of worden geplant: Lindes, essen, kersenbomen en  wilgen.

De familie Dol (Pé en Trudy)   is proeftuin voor Agroforestry Noord-Holland .

Er is subsidie voor het planten van de bomen en begeleiding  wat voor bomen mogelijk zijn en wat het onderhoud is van de bomen.  Met de huidige zomers is het wenselijk om schaduw te kunnen bieden voor het vee. Door de herverkaveling zijn veel van de bossages en bomen die er honderd jaar geleden stonden, verdwenen. Boomaanplant  is ook goed voor de diversiteit in de natuur. Bij het maken van een klimaatbestendige inrichting hebben en krijgen  de agrariërs een belangrijke rol.

 

Dierenwelzijn is voor alle politieke partijen in Koggenland een belangrijk thema, de brede steun voor de motie is daarom begrijpelijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *